Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

ΝΕΑ

Επεμβατική ακτινολογία

14/3/2019

Επεμβατική ακτινολογία

Τι είναι επεμβατική ακτινολογία

Είναι μία υποειδικότητα της ακτινολογίας που χρησιμοποιεί ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων για την διάγνωση και θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

O κύριος στόχος της Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί μία θεραπευτική λύση με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Στη συντριπτική δε πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται με τοπική αναισθησία του δέρματος και σε μερικές άλλες, με ήπιας έως μέτριας μορφής καταστολή.

Επεμβατική ακτινολογία