Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Επεμβατική ακτινολογία

Επεμβατική ακτινολογία


Τι είναι επεμβατική ακτινολογία

Είναι μία υποειδικότητα της ακτινολογίας που χρησιμοποιεί ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων για την διάγνωση και θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

O κύριος στόχος της Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί μία θεραπευτική λύση με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Στη συντριπτική δε πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται με τοπική αναισθησία του δέρματος και σε μερικές άλλες, με ήπιας έως μέτριας μορφής καταστολή.

Επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται:

 • Διαδερμική βιοψία
 • Παρακέντηση- παροχέτευση κύστεων
 • Παροχέτευση συλλογών – αποστημάτων
 • Παροχέτευση ασκιτικού υγρού
 • Παροχέτευση πλευριτικού υγρού με η χωρίς σκληροθεραπεία
 • Παροχέτευση περικαρδιακού υγρού
 • Παροχέτευση μετεγχειρητικών συλλογών
 • Σκληροθεραπεία Λεμφοκήλης
 • Θεραπεία πρωτοπαθούς η μεταστατικού καρκίνου με ραδιοκύματα η μικροκύματα
  • Πνεύμονος
  • Ηπατος
  • Παγκρέατος
  • Νεφρών
  • Οστών