Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Δεύτερη γνώμη

Δεύτερη γνώμη


Εχει αποδειχθεί από έρευνες ότι μία δεύτερη γνώμη σε μια διαγνωστική εξέταση οδηγεί συχνά σε τροποποίηση ή σε αλλαγή της αρχικής διάγνωσης.

Εάν υπάρχουν ερωτηματικά ή αμφιβολίες για την διάγνωση Μαγνητικής ή Αξονικής Τομογραφίας ή Απλών Ακτινολογικών εξετάσεων απευθυνθείτε:

Τηλ. : 6945850961 , 6944629700
E-mail : info@drevelegas.gr