Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία
 • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
  Είναι μία υποειδικότητα της ακτινολογίας που
  χρησιμοποιεί ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές υπό την
  καθοδήγηση των απεικονιστικών...
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
  Ακτινογραφίες όλων των οργάνων - Αξονική Τομογραφία
  Μαγνητική Τομογραφία - Υπέρηχοι
  Ψηφιακή Μαστογραφία - Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Υπηρεσίες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο ιατρικό κέντρο με μία σύντομη περιγραφή. Πατήστε πάνω σε κάθε εικονίδιο για να δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

"ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ "

Νέα

Νέα άρθρα, παρουσία σε συνέδρια