Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Παρακέντηση- παροχέτευση κύστεων, συλλογών, αποστημάτων, ασκιτικού, πλευριτικού, περικαρδιακού υγρού και μετεγχειρητικών συλλογών


Πως διενεργείται;O επεμβατικός ακτινολόγος χρησιμοποιεί τους υπερήχους η τον αξονικό τομογράφο για την εντόπιση της κύστεως, συλλογής η αποστήματος. Μετά από καθαρισμό γίνεται τοπική αναισθησία και εισάγεται μία μικρή βελόνη. Αφαιρείται μικρή ποσότητα του υγρού για βιοχημική ανάλυση-καλλιέργεια με σκοπό να καθορισθεί το αίτιο και να εφαρμοσθεί η κατάλληλος θεραπεία. Μετά εισάγεται διά της βελόνης ένας λεπτός καθετήρας για μόνιμη παροχέτευση κσι ο οποίος αφαιρείται μετά την παροχέτευση του υγρού. Σε μερικές περιπτώσεις όπως κακοήθης πλευρίτιδα ή ευμεγέθεις συμπτωματικές κύστεις νεφρών ή ήπατος μπορεί να γίνει και έγχυση σκληρυντικού παράγοντα για καταστροφή του επιθηλίου και μονιμότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.