Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Πόνος - Διαδερμική διήθηση σπονδυλικών νεύρων

Πόνος - Διαδερμική διήθηση σπονδυλικών νεύρων
Είναι τεχνική που συνίσταται στην είσοδο ειδικής βελόνης περιριζιτικά η στον επισκληρίδιο χώρο ,υπό τον έλεγχο του αξονικού τομογράφου, και στην έγχυση διαλύματος πρεδνιζολόνης και λιδοκαίνης.


Ποιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε διαδερμική διήθηση σπονδυλικών νεύρων;

Ασθενείς με:

  • Ριζιτικό η νευρογενή πόνο που προκαλεί λειτουργική αδυναμία.
  • Ενδειξη πίεσης νευρικής ρίζας η στένωσης του σπονδυλικού σωλήνος με την αντίστοιχη κλινική συνδρομή (διαλείπουσα χωλότητα,πόνος).
  • Αποτυχία συντηρητικής θεραπείας που εφαρμόζεται για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

Επιτυγχάνεται η ελάττωση ή εξάλειψη του πόνου και η αποκατάσταση της λειτουργικότητος του ασθενούς.