Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Σκληροθεραπεία Λεμφοκήλης

Σκληροθεραπεία Λεμφοκήλης


Λεμφοκήλη είναι μία κύστη που περιέχει λεμφικό υγρό. Εμφανίζεται μερικές φορές ως επιπλοκή επέμβασης κύρια στη περιοχή της ελάσσονος πυέλου.Πως διενεργείται;

Κάτω από τον έλεγχο των υπερήχων η της αξονικής τομογραφίας μία ειδική βελόνη τοποθετείται εντός της λεμφοκήλης και αναρροφάται υγρό για βιοχημικό έλεγχο και πιθανή καλλιέργεια εάν χρειασθεί. Κατόπιν δια της βελόνης εισέρχεται ένας οδηγός που διευκολύνει την είσοδο ενός καθετήρα που επιτρέπει την μερική εκκένωση της κύστεως και την εισαγωγή εντός αυτής μιας σκληρυντικής ουσίας που καταστρέφει το επιθήλιο και βοηθά στην συρρίκνωση της κύστεως.