Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Οστεοειδές οστέωμα, οστεοβλάστωμα και χονδροβλάστωμα.

Οστεοειδές οστέωμα, οστεοβλάστωμα και χονδροβλάστωμα.
Είναι καλοήθεις παθήσεις που , κυρίως το οστεοειδές οστέωμα, εμφανίζονται σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες και χαρακτηρίζονται από πόνο που επιτείνεται τη νύχτα και υποχωρεί με ασπιρίνη.
Πως θεραπεύεται;

Κάτω από τον έλεγχο του αξονικού τομογράφου και υπό μέθη γίνεται παρακέντηση της φωλεάς και αφαίρεση αυτής μέσω μιάς εξειδικευμένης τεχνικής.
Το υλικό αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ιστολογικά η αφαίρεση. Αμέσως διενεργείται ablation της φωλεάς.
To αποτέλεσμα είναι άμεσο και ο ασθενής διακόπτει αμέσως τα αναλγητικά και την επομένη εξέρχεται της κλινικής.