Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Δισκοπάθεια – Διαδερμική δισκεκτομήΕίναι η τεχνική δια της οποίας, υπό τον έλεγχο του αξονικού τομογράφου, εισάγεται μία ειδική βελόνη εντός του κέντρου του μεσοπονδυλίου δίσκου και αφαιρείται υλικό από τον πηκτοειδή πυρήνα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμπίεση του δίσκου και την άρση της πίεσης επί της παρακείμενης νευρικής ρίζας.
Η επέμβαση γίνεται υπό μέθη κάτω από τον έλεγχο του αξονικού τομογράφου, διαρκεί 30΄-60΄ και ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες την ίδια η την επόμενη μέρα.
Από έρευνες διεθνώς αλλά και από προσωπική μου εμπειρία 75% των ασθενών απαλλάσσονται από το πρόβλημα του πόνου και του περιορισμού της δραστηριότητος.
Ποιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε διαδερμική δισκεκτομή;

  • Ασθενείς με γενικευμένη η εστιακή πρόπτωση η προβολή του μεσπονδυλίου δίσκου που προκαλεί ριζαλγία η οσφυο-ισχιαλγία
  • Με μικρή συμπτωματική κήλη του μεσπονδυλίου δίσκου
  • Σε ασθενείς με μεγαλύτερη, χωρίς ρήξη του ινώδους δακτυλίου, κήλη του μεσπονδυλίου δίσκου στους οποίους αντενδείκνυται μία χειρουργική παρέμβαση

Ο ασθενής εξέρχεται την επόμενη μέρα με οδηγίες για σχετικό περιορισμό της δραστηρότητός του για 1-2 εβδομάδες