Επεμβατική ακτινολογία - Διαγνωστική ακτινολογία

Θεραπεία της ασβεστοποιού τενοντίτιδος του ώμου (Barbotage)

Θεραπεία της ασβεστοποιού τενοντίτιδος του ώμου (Barbotage)
Τεχνική:


Κάτω από τον έλεγχο των υπερήχων η της αξονικής τομογραφίας εντοπίζεται η επασβέστωση και τοποθετείται μία ειδική βελόνη εντός αυτής.
Ακολουθεί η πλύση με φυσιολογικό ορό και η αναρρόφηση ενός γαλακτώδους υγρού.
Οι επανειλημμένες παρακεντήσεις της επασβέστωσης έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και την αναρρόφηση αυτής.

Η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 30’-60’ και ο ασθενής μετά από 24ωρη ανάπαυση επανέρχεται στην δραστηριότητά του.

Πρόκειται για ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο, με εξαιρετικά αποτελέσματα για το 80% των ασθενών περίπου.
Mε την αφαίρεση της παθολογικής επασβέστωσης και την αύξηση της αιμάτωσης τοπικά, επιτυγχάνεται η σταδιακή απομάκρυνση των παραγόντων της φλεγμονής.

Ο πόνος μειώνεται σημαντικά και το εύρος κίνησης του ώμου, αποκαθίσταται πολύ ικανοποιητικά.
Γίνεται σε εξωτερικούς ασθενείς, με τοπική αναισθησία και με άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες.